ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 449
เมื่อวาน 658
สัปดาห์นี้ 1,107
สัปดาห์ก่อน 10,179
เดือนนี้ 16,538
เดือนก่อน 33,578
ทั้งหมด 1,548,682
  Your IP :44.210.151.5
ร่วมสัมมนา "การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน"
(17 กค 2560) ร่วมสัมมนา "การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน" ณ ห้องสิรินธารา 1 โรงแรมเดอะวัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิธีเปิดตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดบึงกาฬ
(17 กค 2560) พิธีเปิดตลาดต้องชมแห่งที่ 2 จ.บึงกาฬ (ตลาดสมุนไพรภูทอก จ.บึงกาฬ) โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ณ บ.คำแคนพัฒนา  ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ
เข้าพบเจ้าแขวงบอลิคำไซ หารือด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทย-ลาว
(14กค2560) เข้าพบท่าน ดร. กองแก้ว  ไชยสงคราม เจ้าแขวงบอลิคำไซ เพื่อหารือด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทย-ลาว
ร่วมเสวนา “อนาคตทิศทาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวสวนยางพารา จ.บึงกาฬ”
(14 กค 2560) ร่วมเสวนา  “อนาคตทิศทาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวสวนยางพาราจังหวัดบึงกาฬ” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2561-2564)
(13 กค 2560) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้า จ.บึงกาฬ ประจำเดือน กค.60
(11 กค 2560) ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7 /2560 ณ ห้องประชุมมังกรทอง โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2561-2564)
(11 กค 2560)ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดภาคประชาสังคมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
เสวนา “อนาคตทิศทาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวสวนยางพารา จ.บึงกาฬ”
(5 กค 2560) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตทิศทาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวสวนยางพาราจังหวัดบึงกาฬ” ณ หอประชุมที่ว่าการ
 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและการพัฒนาทางการค้าการลงทุน
(4 กค 2560) ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปโทรทัศน์ บริษัท ซี.เอ.อินโฟมีเดีย จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและการพัฒนาทางการค้าการลงทุนของจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลาง จ.บึงกาฬ
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทิศทาง แนวโน้มในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมของ จ.บึงกาฬ
(3 กค 2560) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทิศทาง แนวโน้มในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดบึงกาฬ ให้แก่ 5 เสือแรงงานบึงกาฬ
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและโอกาสทางการค้าการลงทุน
(30 มิย 2560) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและโอกาสทางการค้าการลงทุน เมื่อจังหวัดบึงกาฬได้รับการจัดสรรงบประมาณให้มาดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับยางพารา” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.บึงกาฬ ครั้งที่ 3/2560
(30 มิย 2560) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2560
บรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานไทย - ลาว แห่งที่ 5
(28 มิย 2560) ร่วมบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานไทย - ลาว แห่งที่ 5 ข้อมูลการแปรรูปยางพารา และแนวโน้มการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงกาฬ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมหารือยุทธศาสตร์ด้านยางพารา ครั้งที่ 1/ 2560
(27 มิย 2560) ประชุมหารือให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะข้อมูลศักยภาพยุทธศาสตร์ด้านยางพารา ครั้งที่ 1/ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2561-2564)
(25 มิย 2560) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็นภาคประชาสังคมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
งาน "วันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด ประจำปี 2560"
(23 มิย 2560) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด ประจำปี 2560" ณ ลานพญานาคและริมหนองมุม เทศบาลตำบลปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดบึงกาฬ
(22 มิย 2560) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
การนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในงาน "Research for Startegy
(21มิย2560) ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในงาน "Research for Startegy : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่" ภายใต้แนวคิด "วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ" ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี
บรรยายหัวข้อ "แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานในอนาคต"
ร่วมบรรยายในหัวข้อ "แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานในอนาคต" โครงการแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้แก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
งานธงฟ้าราคาประหยัดและประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม
(16มิย2560) งานธงฟ้าราคาประหยัดและประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม แห่งที่ 1 ณ ตลาดต้องชม ถนนข้าวเม่าริมโขง จ.บึงกาฬ
งานสัมมนา Road Show กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ
16 มิย 2560 งานสัมมนา Road Show กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ และ SMEs Transformation Loan ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ
จัดบรรยายธรรมะการกุศล โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
(11มิย.2560) หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ จัดงานบรรยายธรรมะการกุศล โดย พระมหาสมปอง ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ รร.เดอะวัน จ.บึงกาฬ ในหัวข้อ “บึงกาฬพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
จัดงาน"วันสับปะรดบึงกาฬ" อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
(9มิย2560) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกันจัดงาน"วันสับปะรดบึงกาฬ" ณ ตลาดประชารัฐพัฒนาหนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ มิถุนายน 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมังกรทอง โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2560
ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวิดีรังสิต กรุงเทพฯ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2560 - 2564
(2-3 มิย 60) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2560 - 2564
ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค 2560
(2 พค 60) ร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ปี 2560 ซึ่งก่อนเริ่มประชุมได้เข้าร่วมงาน World of Food Asia 2017 สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติของไทย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ครั้งที่ 3/2560
(1 มิย. 2560) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2560
จัดคลีนิก SMEs Transformation Loan 4.0
(1 มิ.ย.2560) หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Transformation Loan) ได้จัดคลีนิก SMEs Transformation Loan 4.0 
ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(30 พค 2560) ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus