ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 463
เมื่อวาน 658
สัปดาห์นี้ 1,121
สัปดาห์ก่อน 10,179
เดือนนี้ 16,552
เดือนก่อน 33,578
ทั้งหมด 1,548,696
  Your IP :44.210.151.5

ประวัติองค์กร / สิทธิประโยชน์

ประวัติองค์กร

 

                หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 โดยการรวมตัวของนักธุรกิจภายในจังหวัดบึงกาฬ  โดยประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬคนแรก ได้แก่ นายประเสริฐ  อดุลสุทธานนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุดแรก ภายหลังการจัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย ได้เพียง 2 เดือน  โดยการสนับสนุนของทางราชการ  ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509  ที่ จะส่งเสริมให้ พ่อค้า นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม รวมตัวกันเป็นสถาบันหอการค้า เพื่อส่งเสริมให้เป็นนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านคุณธรรมและวิชาการ ทั้งเพื่อเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนปกป้องรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมภายใน จังหวัดตลอดจนส่งเสริมและสนับสนับสนุนการค้าทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

พันธกิจ 

              1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าจัดตั้งและดำเนินการสถานการ ศึกษาเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจพิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า

              2. รับปรึกษาและให้คำแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก

              3. ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่ทางราชการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

              4. ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ

              5. ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศลและสาธารณะสงเคราะห์

              6. ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย

              7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus