ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 383
เมื่อวาน 1,123
สัปดาห์นี้ 1,506
สัปดาห์ก่อน 6,719
เดือนนี้ 19,663
เดือนก่อน 28,057
ทั้งหมด 1,518,229
  Your IP :3.236.143.154

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาลายผ้า ลายหมากเบ็งและการออกแบบตัดเย็บผ้าพื้นเมืองของจังหวัดบึงกาฬ 

วันที่ 14 ธ.ค.64  เวลา 09:30 น. ที่โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาลายผ้า ลายหมากเบ็งและการออกแบบตัดเย็บผ้าพื้นเมืองของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางศิลปะวัฒนะธรรมไทย ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนได้ให้การสนับสนุน เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึงกาฬและองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดคือผ้ามัดหมี่ลายหมากเบ็ง ซึ่งคนในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทำขันหมากเบ็งขึ้นมา  เพื่อบูชาถวายพระในทุกวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนา       
สภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาลายผ้าพื้นเมือง ลายหมากเบ็งขึ้นเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจ ภาคภูมิใจในคุณค่าและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนสืบไป


 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus