ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 465
เมื่อวาน 658
สัปดาห์นี้ 1,123
สัปดาห์ก่อน 10,179
เดือนนี้ 16,554
เดือนก่อน 33,578
ทั้งหมด 1,548,698
  Your IP :44.210.151.5

พิธีเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติในขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ 


                  วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติในขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Participatory) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปฏิบัติงานในสภาองค์กรชุมชนตำบล ทั้ง 59 ตำบล 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญประเด็นเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประสังคม เพื่อวางแผนและร่วมกันขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองที่ชัดเจน เน้นของดีและวิถีชุมชน มีความเป็นมิตรและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว พร้อมสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ชัดเจน โดยควรมีการจัดทำแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ร่วมบูรณาการความร่วมมือจัดทำแผนงานระยะยาว ซึ่งจะเป็นแผนการปฏิบัติที่สามารถต่อยอดไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus