ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 494
เมื่อวาน 658
สัปดาห์นี้ 1,152
สัปดาห์ก่อน 10,179
เดือนนี้ 16,583
เดือนก่อน 33,578
ทั้งหมด 1,548,727
  Your IP :44.210.151.5

การประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2561(2)

                 วันที่ 2 มิถุนายน 2561  นายเจตน์  เกตุจำนงค์  ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ  พร้อมนางสาวกันชนันท์  กวีกิจพิทักศ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อระดมแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานระหว่างหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ในการเสริมสร้างองค์กรหอการค้าให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือในการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ตามแนวทาง Trade & Services 4.0 ตลอดจนทบทวนและขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 3 ด้าน (3 Core Value chains) ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการเกษตรและอาหาร และด้านท่องเที่ยวและบริการ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึง Winning Project ที่มุ่งเน้นที่สร้างเศรษฐกิจฐานราก Local Economy & Inclusive Growth ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus