ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 506
เมื่อวาน 658
สัปดาห์นี้ 1,164
สัปดาห์ก่อน 10,179
เดือนนี้ 16,595
เดือนก่อน 33,578
ทั้งหมด 1,548,739
  Your IP :44.210.151.5

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ โครงการตลาดประชารัฐ

                   มหาดไทยเดินหน้าตลาดประชารัฐ สั่งทุกจังหวัดเร่งสนองนโยบายรัฐบาล ลงทะเบียน10 พ.ย.นี้
 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย โดยเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
                สำหรับการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โดยเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 10–30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดในแต่ละประเภท มีการจัดเจ้าหน้าที่มาให้ข้อแนะนำกับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการ และแผนการดำเนินงานของตลาดประชารัฐในระดับจังหวัด รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกติกาเงื่อนไขของตลาดประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล
 
Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus