ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 355
เมื่อวาน 361
สัปดาห์นี้ 716
สัปดาห์ก่อน 2,314
เดือนนี้ 9,479
เดือนก่อน 11,897
ทั้งหมด 433,632
  Your IP :52.201.27.211

ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงและยกระดับพื้นที่ทางลงหาด

                วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรองประธานและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงและยกระดับพื้นที่ทางลงหาด เพื่อพัฒนา landmark หาดบึงกาฬ โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยว ที่สำคัญประชาชนได้สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับทางลงหาด อยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านและเป็นเขตพื้นที่เชื่อมต่อ ระหว่าง ม.9, ม.7 และหมู่ 1 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งขอเปิด Landmark สถานที่ท่องเที่ยวหาดบึงกาฬ ซึ่งในที่ประชุมประชาชนเห็นพ้องต้องกันในแผนงานการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับพื้นที่ทางลงหาด เพื่อพัฒนา landmark หาดบึงกาฬ ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ สมาคมการค้าหินไทย-ลาว สมาคมวิทยุจังหวัดบึงกาฬ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบึงกาฬ ชมรมเรือเจ็ทสกีจังหวัดบึงกาฬ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมมือกันในการเข้าไปบูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark หาดบึงกาฬ และกำหนดชื่อหาดว่า “หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งได้กำหนดจัดพิธีเปิดหาดฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณริมโขงหาดบึงกาฬ หน้าฝั่งโขงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางการค้า การเพิ่มมูลค่าทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งการกีฬา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประชมคมอาเซียน
 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus